Svedoci smo da u našem društvu, naročito u ruralnim sredinama, još uvek preovlađuju tradicionalni stavovi i stereotipi koji imaju negativan uticaj na položaj žena u društvu. Ipak, kad se zagrebe ispod površine, svedoci smo da su ipak žene glavni izvor kreativne energije i pokretači velikog broja aktivnosti. Zahvaljujući svojoj neiscrpnoj energiji, entuzijazmu i kreativnosti, one opstaju i bore se za bolje mesto u svojim sredinama i društvu uopšte, ne odustajući od svojih vizija i ciljeva. Zato je BSC centar, pokrajinska organizacija za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, kao društveno-odgovorna organizacija, doneo odluku o pokretanju projekta „JAKA ŽENA, SNAŽNO SELO“ koji će finansirati sopstvenim sredstvima. U projektu učestvuje 14 udruženja žena sa teritorije Vojvodine. Ova udruženja imaju različite aspekte delovanja i osnovana su sa različitim ciljevima. Ono što ih povezuje svako su njihove članice koje imaju veliki preduzetnički potencijal i snažnu volju da svoje ideje ostvare. Glavni cilj ovog projekta je da se primenom savremenih znanja i modernih tehnologija poboljša ekonomski položaj i poveća vidljivost ovih udruženja. Kroz projekat će se udruženja i njhovi članovi umrežiti i razmenjivati iskustva stečena u poslovanju, a nadamo se da će se ostvariti i saradnja među udruženjima. Projekat se odvija u nekoliko faza: 1. Faza – organizovanje obuka za članice udruženja na teme “Kvalitetan nastup na tržištu: promocija proizvoda”, “Moć pravih reči u predstavljanju i prodaji proizvoda” i “Internet marketing”. 2. Faza – poseta udruženjima u cilju kreiranja video reportaže koja će na pravi način predstaviti svako udruženje i promovisati njihove proizvode, usluge i vizije. 3. Faza – izrada dvojezičnog internet portala kako bi se udruženja umrežila i postala dostupnija kupcima. 4. Faza – organizacija “Donatorskog fruštuka” na kom će se prikupljati donacije za rešavanje ključnih problema svakog pojedinačnog udruženja. Projekat „Jaka žena, snažno selo“ otvoriće nove poslovne horizonte ženama iz ruralnih sredina.